22. Februar

Barnas Filmfest!

Premiere: 21. Februar

Richard Jewell

Se den nå! Både med norsk og engelsk tekst

Parasitt

Premiere: 21. Februar

Fjols til fjells

Premiere: 20. februar

Monos