Samiske fortellinger om RETT & URETT

Om filmen

Tittel: Samiske fortellinger om RETT & URETT

Varighet: 1t 13min

Sjanger: Dokumentar

Regissør: Frode Vestad

De er dypt engasjerte stemmer for dialog og forsoning, i et samfunn preget av traumer. Det har sin pris å bryte tausheten og konfrontere fortiden. For å gjenvinne språk, identitet og kultur. Kort fortalt, å kjempe for å gjenvinne egen verdi.

De kjemper for å gjenvinne samisk verdighet i et traumatisert samfunn. En mannlig norsk prest og to samiske kvinner, engasjerte stemmer for dialog og forsoning. Vi følger dem i perioden fra 2018 - 2023. - Jeg lærte det fra min mor. Jeg lærte det fra min far at jeg som same er mindre verdt sier Anne - Vi er i en kaotisk situasjon, sier presten Rolf. Jeg blir utfordret i min rolle som prest. Veldig! - Sverige er ikke bra, men når det gjelder rasisme er Norge verre, sier en Anna. Konflikten mellom norsk og samisk befolkning ser ut til å være økende. I Hamarøy lanseres en kampanje for å skille de samiske bygdene ut av kommune Noen tilbakemeldinger fra publikum: - For en film, sterke historier, viktige refleksjoner og en dokumentasjon om livet og samenes kamp. Filmen berører meg. Liv Inger Somby, kommunikasjonsdirektør Sametinget - Modige fortellinger om menneskeverd Kristina Labba, Gen.sekr. i Samisk Kirkeråd - Brutalt ekte fortellinger om historien Bente Ráhka-Knutsen, konst.dir. Arrán - Bevegende og brutal åpenhet Olav Fykse Tveit, Preses i den Norske Kirke - Filmen treffer en gråt som sitter dypt i meg Publikum Olavsfest - Den utfordrer vår holdning til vår tro og våre verdier Publikum Olavsfest - En film som åpner våre øyne og berører Publikum Olavsfest - En film som skaper håp Publikum Olavsfest - Etter å ha sett denne filmen, forstår jeg mer om det å være same Publikum Olavsfest - Et av høydepunktene under årets Olavsfest Kommentator i Adressa Terje Eidsvåg Sør-Hålogaland Bispedømmeråd er arrangør av arrangementet. Etter filmen blir det samtale ledet av fung. Biskop Svein Valle. Rolf Steffensen ( prest i lulesamisk område) og filmskaper Frode Vestad deltar.