Breathe

Vi inviterer mødre og fedre til å ta med seg sine «sovende» barn på kino (barn under 1 år).
Her blir det lov og gå fra og til og det vil bli tatt hensyn til barna i forhold til lyd og lys.

_
_
_