Elvis ’68 Comeback Special

Konserten som markerte Kongens retur til musikken fyller 50 år!

i 1961 holdt Elvis sin siste konsert på hele syv år. Manageren hans mente at det ville være best å fokusere på en karriere innenfor film, og i denne prosessen ble den såkalte Presley Formula til – filmen promoterer albumet Elvis lagde, og albumet promoterer filmen. Elvis mistet kontakten med musikken av å kun lage musikk til film, og kvaliteten på sangene han leverte anses som lavere enn når han var på sitt beste. i 1967 tok Parker, manageren til Elvis, kontakt med sjefen for NBC og foreslo en avtale som inkluderte en spillefilm, soundtrack og TV-spesial. Presley var i utgangspunktet negativ, men når de rette menneskene kom om bord og begynte å jobbe på prosjektet falt bitene på plass.Selve konserten ble spilt inn og vist på TV 1968 til enorm suksess!
Premiere 16.08.2018

Fra: 16. august 2018

Vis hele programmet
_
_
_