Kortfilm Nord

Om filmen

Tittel: Kortfilm Nord

Varighet: 1t 48min

TIDSKAPSEL - Filmlengde: 1t.2min Da Covid-19 pandemien inntraff, forsvant levebrødet til mange nordnorske filmarbeidere. I april 2020 startet Nordnorsk Filmsenter og Filmfond Nord prosjektet Tidskapsel. Hele den nordnorske filmbransjen ble invitert til å sende inn bidrag i form av korte filmer som skildret tiden vi levde i akkurat da, og hvordan vi hadde det. Gjennom et flettverk av nordnorske kortfilmer gir Tidskapsel et tilbakeblikk på hva som traff oss, da landet ble stengt ned i mars 2020. Gjennom våren og sommeren 2020 ble det produsert 155 kortfilmer til dette prosjektet. Med det ble Tidskapsel det største fellesprosjektet i nordnorsk filmhistorie. Denne antologifilmen er et flettverk av et utvalg av disse filmene, satt sammen av regissør Fredrik Mortensen, som med alvor og humor tar for seg tiden vi levde i. DET ER LOV Å SI NEI - Filmlengde: 14.33 Regissør er Aurora Kollerud Nossen og produsent Marthe Strand. (2021) Jane går i 1. Klasse på Sandvika videregående skole. Alle jentene i klassen spiser p-piller i friminuttene, alle bortsett fra Jane, virker det som. Mens jentene diskuterer når det er best å ta p-pillen, snakker guttene høylytt om hvem da hadde sex med i helgen. Simen, klassens mest populære gutt, er blant dem. Han har et lite øye for Jane. Nora, klassens populære jente, ser på det som sin oppgave å tilfredsstille Simen, og inviterer derfor begge til alene hjemme fest hos seg. Målet er å få Jane til å ligge med Simen. Problemet er at Jane ikke har hatt sex før, og hun tør ikke si at hun ikke vil. Under festen får Jane en kondom av Nora, og blir stengt inne i TV-stuen sammen med Simen. Hun kjenner seg presset opp i hjørnet, og er redd for å bli et sosialt lavpunkt om hun ikke gjør hva resten av samfunnet forventer av henne. Før hun gjør noe hun egentlig ikke vil, stanser Simen henne og innrømmer at han ønsker å vente. TENSES - Filmlengde: 10.29 Regissør: Ane-Martha Tamnes Hansgård. Mattima Films (2021) I dette bevegelsesstykket om kjærlighet bruker vi, danserne, kroppen vår til å avsløre intimiteten, skjønnheten og manglene i et forhold. Hva skjer når paret ønsker flere mennesker velkommen i forholdet og personvernet er uskarpt? Det skaper både harmoni og spenning, og å danse sammen blir en del av å fange tidligere erfaringer eller minner, og sette dem i orden. TWO FACED - Filmlengde 20.06 Regissør og produsent er Aurora Kollerud Nossen og Amalie Willoch Njaastad. (2021) Ære, mot og vennskap. Fire unge voksne kombinerer talentene sine for å redde Chateau Neuf fra å bli et luksushotell. Inspirert av diskusjonen bak rivingen av Y-blokka. 17 millioner i diamanter skal brukes til å bestikke korrupte saksbehandlere i Oslo Kommune for å rive Chateau Neuf og bygge et luksushotell. Hovedkarakterene bestemmer seg for å stjele diamantene og dermed redde Chateau Neuf fra å bli en byggeplass. Regissør: Ane-Martha Tamnes Hansgård. Mattima Films Dagen da alle forsvant - Filmlengde: 3.00 Black Lives Matters- Filmlengde: 1.39